Horwath HTL Hrvatska sudjelovala je na plenarnom panelu „Hospitality – Demistificiranje poslovnih modela“ na Dvanaestoj godišnjoj međunarodnoj konferenciji o razvoju nekretnina, održanoj 21.-22-04. 2016. u Zagrebu. Raspravu je moderirala Una Barac, direktor Scott Brownrigg, a u raspravi sudjelovali Alan Mantin, Senior Director Development, Southern Europe, Hilton Worldwide, Marino Matić, Westgate project Split, i Mahmuta-Maša Aganović, Senior Associate, Ascendant Project Finance. U diskusiji su sudionici s aspekta operatora i s aspekta vlasnika istaknuli gledišta o opravdanosti ugovora o menadžmentu naspram ugovora o franšizi u različitim vrstama i lokacijama hotelskih projekata, te način odabira brenda odnosno sudjelovanja hotelskog operatera u razvoju projekta. Diskutirani su također i noviji hibridni modeli kao što je npr. „manchise“, kombinacija menadžmenta i franšize, ali i noviji koncepti kao što je tzv. key money koji operateri u određenim slučajevima od strateške važnosti nude vlasnicima hotela.

Konferencija o nekretninama-433

 
Profile Image
About The Author

Horwath HTL Croatia@ Croatia
view my profile...