logo min pomorstva

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je 31. listopada 2017. godine poziv za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom „Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa“. Ovaj poziv financira se iz Kohezijskog fonda.

Predmet poziva je financiranje izgradnje i modernizacije infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog značaja (sukladno članku 2, stavak 2 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama) s ciljem poboljšanja usluga prijevoza tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma i time poboljšanje dostupnosti zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama.

 Svrha pozva je poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 176.470.588,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.175.000,00 HRK.

Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 58.800.000,00 HRK.

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. Lučka uprava Pula sa projektom „Izgradnja nove obale podno Arene u Puli“
 2. Županijska lučka uprava Cres – luka Cres sa projektom „Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres
 3. Županijska lučka uprava Crikvenica – luka Crikvenica sa projektom „Dogradnja luke otvorene za javni promet županijskog značaja – Luke Crikvenica“
 4. Županijska lučka uprava Mali Lošinj sa projektom „Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije – II faza“
 5. Županijska lučka uprava Krk sa projektom „Dogradnja luke Baška“
 6. Županijska lučka uprava Novalja sa projektom „Sanacija i rekonstrukcija luke Tovarnele“
 7. Lučka uprava Senj sa projektom „Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja Lučke uprave Senj u uvali Stinica“
 8. Županijska lučka uprava Zadar – luka Tkon sa projektom „Izgradnja trajektne luke Tkon“
 9. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije – Luka Hvar sa projektom „Dogradnja operativne obale Hvar“
 10. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije sa projektom „Dogradnja južnog lukobrana luka Jelsa“ 11. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije sa projektom „Dogradnja vanjskog veza Drvenik“
 11. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije sa projektom „Dogradnja vanjskog veza Sućuraj“
 12. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije sa projektom „Uređenje luke Stomorska“
 13. Županijska lučka uprava Vela Luka sa projektom „Pomorsko-putnički terminal Vela Luka“
 14. Županijska lučka uprava Rab sa projektom „Rekonstrukcija trajektne luke Mišnjak“
 15. Županijska lučka uprava Rab sa projektom „Rekonstrukcija i sanacija obale u luci Rab i gata Pumpurela“
 16. Županijska lučka uprava Zadar sa projektom „Dogradnja gradske luke Sali na Dugom otoku“
 17. Lučka uprava Šibensko-kninske županije sa projektom „Izgradnja trajektnog pristana u uvali Boci na otoku Zlarinu“
 18. Lučka uprava Šibensko-kninske županije sa projektom „Izgradnja trajektnog pristana – u luci Kaprije“
 19. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije sa projektom „Uređenje obale Stari grad – Priko“
 20. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije sa projektom „Uređenje obale Supetar Vlačice“
 21. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije sa projektom „Uređenje dijela obale Pučišća“
 22. Županijska lučka uprava Korčula sa projektom „Nova luka Korčula – luka Polačišće“
 23. Županijska lučka uprava Korčula sa projektom „Izgradnja trajektne luke Perna – Pelješac“
 24. Županijska lučka uprava Dubrovnik sa projektom „Sanacija i rekonstrukcija rive u luci Donje Čelo – otok Koločep“
 25. Županijska lučka uprava Korčula sa projektom „Sanacija lukobrana „Puntin“ – luka Korčula“
 26. Županijska lučka uprava Korčula sa projektom „Izgradnja operativne obale u LT Dominče“
 27. Županijska lučka uprava Korčula sa projektom „Sanacija lukobrana u luci „Račišće“

 

Potencijalni partneri u sklopu projektne prijave mogu biti isključivo:

 1. Jedinice regionalne samouprave koje su osnivači Lučkih uprava
 2. Gradovi ili općine na čijem se području nalaze lučke uprave
 3. Regionalne razvojne agencije županije na čijem se području nalaze lučke uprave.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Premještanje postojećih morskih luka, nadogradnju (osuvremenjivanje) postojeće i gradnja nove lučke infrastrukture za pružanje lučkih usluga povezanih sa obalnim linijskim pomorskim prijevozom
 2. Nabava i ugradnja potrebne opreme
 3. Premještanje postojećih morskih luka, nadogradnju (osuvremenjivanje) postojeće i gradnja nove lučke infrastrukture za pružanje lučkih usluga povezanih sa obalnim linijskim pomorskim prijevozom
 4. Aktivnosti vezane uz poboljšanje funkcija morskih luka za koje su izravno odgovorne lučke uprave
 5. Nabava i ugradnja potrebne opreme
 6. Stručni nadzor građenja
 7. Promidžba i vidljivost
 8. Upravljanje projektom i administracija
 9. Neovisna revizija projekta

 

Ovaj se Poziv vodi kao ograničeni postupak u modalitetu trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31.12.2018. ili do iscrpljivanja dostupnih financijskih sredstava.

 

Više informacija o natječaju kao i svu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1462

 
Profile Image
About The Author

Horwath HTL Croatia@ Croatia
view my profile...