Horwath HTL Upravljanje imovinom (Asset Management)

 • Rovinj, Hrvatska – MAISTRA d.d.

  Rovinj, Hrvatska – MAISTRA d.d.

  Djelokrug rada: Usluge upravljanja imovinom.
  Opis projekta: Restrukturiranje vodeće hotelsko-turističke kompanije u Hrvatskoj s fokusom na rezultat. Portfelj se sastoji od 24 objekta (9 hotela uključivo hotele s brendom Leading Hotels of the World i Design Hotels, 8 naselja, 7 kampova - sveukupno 7.600 smještajnih jedinica) lociranih u Istri. Operativna ocjena; Podrška s fokusom na unapređenje bruto operativne dobiti i povrata na ulaganje; Ocjena budžeta, ocjena kvartalnih izvještaja prihoda i rashoda; Izvještaji o upravljanju imovinom vlasniku; Podizanje upravljačkog kapaciteta; Upravljanje promjenama; Savjetovanje u procesu razvoja; Savjetovanje u upravljanju destinacijom.
  Status projekta: Projekt je u tijeku od 2011. Postignute su značajna unapređenja u poslovnim performansama i u ostvarivanju održive financijske poluge za sljedeći investicijski ciklus.

 • Zagreb, Hrvatska Hotel DOUBLETREE BY HILTON

  Zagreb, Hrvatska Hotel DOUBLETREE BY HILTON

  Djelokrug rada: Podrška vlasniku u odabiru hotelskog operatora i pregovorima o menadžment ugovoru s operatorom.
  Opis projekta: Novoizgrađeni poslovni hotel sa 4 zvjezdice i 152 smještajne jedinice, konferencijskim sadržajima, dva punkta hrane i pića te spa sadržajima, lociran u središtu poslovne zone Zagreba, u okviru Green Gold centra. Podrška vlasniku u odabiru hotelskog operatora i u procesu pregovaranja menadžment ugovora sa odabranim hotelskim operatorom.
  Status projekta: Hotel je otvoren u studenom 2012. godine.

 • Dubrovnik, Hrvatska – Hotel LAPAD

  Dubrovnik, Hrvatska – Hotel LAPAD

  Djelokrug rada: Ocjena organizacije, Prijedlog reorganizacije, Opisi poslova, Prijedlog sustava plaća i bonusne sheme
  Opis projekta: Landmark hotel sa 4 zvjezdica i 100-godišnjom tradicijom, smješten na poluotoku Lapad u Dubrovniku. Hotel se uključuje 163 sobe, restoran i bar, te konferencijske sadržaje.
  Status projekta: Hotel posluje i predstavlja jedan od najuspješnijih hotela s 4 zvjezdice u Dubrovniku.

 • Hrvatska MJESEČNO BENCHMARK ISTRAŽIVANJE SMJEŠTAJNE INDUSTRIJE HOTELI, NASELJA, KAMPOVI (2010.-2013.)

  Hrvatska MJESEČNO BENCHMARK ISTRAŽIVANJE SMJEŠTAJNE INDUSTRIJE HOTELI, NASELJA, KAMPOVI (2010.-2013.)

  Djelokrug rada: Mjesečno benchmark istraživanje ključnih pokazatelja uspjeha
  Opis projekta: Istraživanje na uzorku hotela, turističkih naselja i kampova koji predstavljaju preko 40% kapaciteta ovih vrsta smještaja u Hrvatskoj. Obrada podataka po vrstama smještajnih objekata, po kategorijama i po regijama.
  Status projekta: Projekt se provodi u mjesečnoj dinamici kontinuirano od 2010. godine.

 • Chisinau, Moldavija Hotel CODRU

  Chisinau, Moldavija Hotel CODRU

  Djelokrug rada: Plan upravljanja imovinom za hotelski portfelj Prime Holding Group-a; Pre-feasibility studija za hotel Codru; Podrška u pregovorima menadžment ugovora za hotel Codru
  Opis projekta: Gradski hotel s 4 zvjezdice koji se sastoji od 135 smještajnih jedinica, konferencijskih sadržaja, tri sadržaja hrane i piće te spa sadržaja, lociran u strogom središtu grada Chisinau u Moldaviji. Pozicioniranje hotela; Tržišna i financijska pre-feasibility studija; Podrška vlasniku hotela u odabiru hotelskog operatora i u procesu pregovaranja menadžment ugovora s odabranim hotelskim operatorom.
  Status projekta: Potpisan je menadžment ugovor s prvoklasnim svjetskim hotelskim operatorom. Projekt se nalazi u fazi razvoja.

 • Montenegro ANNUAL HORWATH HOTEL INDUSTRY SURVEY (2004-2013)

  Montenegro ANNUAL HORWATH HOTEL INDUSTRY SURVEY (2004-2013)

  Scope of Work: Annual hotel industry survey carried out in Montenegro (Property profile; Market mix; Advanced reservations; KPIs, Highlights by region, category and property size; Employment; Financial performances; Technology systems; Investments)
  Description of Project: Survey has been done on an annual basis, on the hotel sample that represents 50% of total hotel capacities in Montenegro. Survey results are shown per categories, property size and regions.
  Project Status: Project has been carried out in annual dynamics continously since 2004.

 • Montenegro ANNUAL HORWATH HOTEL INDUSTRY SURVEY (2004-2013)

  Montenegro ANNUAL HORWATH HOTEL INDUSTRY SURVEY (2004-2013)

  Scope of Work: Annual hotel industry survey carried out in Montenegro (Property profile; Market mix; Advanced reservations; KPIs, Highlights by region, category and property size; Employment; Financial performances; Technology systems; Investments)
  Description of Project: Survey has been done on an annual basis, on the hotel sample that represents 50% of total hotel capacities in Montenegro. Survey results are shown per categories, property size and regions.
  Project Status: Project has been carried out in annual dynamics continously since 2004.

 • Croatia MONTHLY BENCHMARK SURVEY OF ACCOMMODATION INDUSTRY – HOTELS, RESORTS, CAMPINGS (2010-2013)

  Croatia MONTHLY BENCHMARK SURVEY OF ACCOMMODATION INDUSTRY – HOTELS, RESORTS, CAMPINGS (2010-2013)

  Scope of Work: Monthly benchmark survey of Key Performance Indicators
  Description of Project: Survey of the sample of hotels, resorts and campings, which represents over 40% of capacities of these accommodation types in Croatia. Data processing by types of accommodation, categories, and regions.
  Project Status: Project has been carried out in monthly dynamics since 2010.

 • Croatia ANNUAL HORWATH HOTEL INDUSTRY SURVEY (1998-2013)

  Croatia ANNUAL HORWATH HOTEL INDUSTRY SURVEY (1998-2013)

  Scope of Work: Annual hotel industry survey carried out in Croatia (Property profile; Market mix; Advanced reservations; KPIs, Highlights by region, category and property size; Employment; Financial performances; Technology systems; Investments)
  Description of Project: Survey has been done on an annual basis, on the hotel sample that represents 40% of total hotel capacities in Croatia. Survey results are shown per categories, property size and regions.
  Project Status: Project has been carried out in annual dynamics continously since 1998.

 • Hrvatska GODIŠNJE ISTRAŽIVANJE POSLOVANJA HOTELIJERSTVA (1998.-2013.)

  Hrvatska GODIŠNJE ISTRAŽIVANJE POSLOVANJA HOTELIJERSTVA (1998.-2013.)

  Djelokrug rada: Godišnje istraživanje hotelijerstva Hrvatske (profil objekta, tržišni miks, rezervacije unaprijed, ključni pokazatelji uspjeha, pregled po regiji, kategoriji i veličini objekta, zaposlenost, financijske performanse, tehnološki sustavi, investicije).
  Opis projekta: Istraživanje se provodi na godišnjoj osnovi na uzorku hotela koji predstavlja 40% ukupnih hotelskih kapaciteta u Hrvatskoj. Rezultati istraživanja se prikazuju po kategorijama, veličini objekta i regijama.
  Status projekta: Projekt se provodi u godišnjoj dinamici kontinuirano od 1998. godine.

 • Dubrovnik, Croatia – Hotel LAPAD

  Dubrovnik, Croatia – Hotel LAPAD

  Scope of Work: Organization review, Reorganization proposal, Job descriptions, Salary program and bonus scheme proposal
  Description of Project: Four star landmark hotel with 100-year tradition, situated on Lapad peninsula in Dubrovnik. Hotel comprises of 163 keys, restaurant and lobby bar, and conference hall.
  Project Status: Hotel is in operating status and represents one of the most successful four-star hotels in Dubrovnik.

 • Chisinau, Moldova – Hotel CODRU

  Chisinau, Moldova – Hotel CODRU

  Scope of Work: Asset Management Plan for hotel portfolio of Prime Holding Group; Pre-feasibility Study for Hotel Codru; Support in management contracting for Hotel Codru
  Description of Project: Four star city hotel consisting of 135 keys, conference facilities, three F&B facilities and spa, located in the very centre of Chisinau, Moldova. Positioning of the hotel, Market and financial pre-feasibility study; Support to the Hotel owner in operator selection and in the management contracting process with selected hotel operator.
  Project Status: Management contract with first-class international hotel operator has been signed. Project development in progress.

 • Zagreb, Croatia – DOUBLETREE BY HILTON Hotel

  Zagreb, Croatia – DOUBLETREE BY HILTON Hotel

  Scope of Work: Support to the owner in operator selection and management contracting
  Description of Project: Newly developed upscale business hotel consisting of 152 keys, conference facilities, two F&B facilities and spa, located in the centre of business zone of Zagreb city, within the Green Gold mixed-use complex. Support to the Hotel owner in operator selection and in the management contracting process with selected hotel operator.
  Project Status: Hotel has been opened in November 2012

 • Zagreb, Croatia – Hotel ARISTOS

  Zagreb, Croatia – Hotel ARISTOS

  Scope of Work: Asset Management Services
  Description of Project: Upscale business hotel consisting of 150 keys, conference facilities, two F&B facilities and spa, located near Zagreb airport. Positioning and operational review; Introduction of budgeting and management information system procedures; Review of budgets and operational results; Review of sales and marketing procedures; Benchmarking; Asset management reporting to the owner.
  Project Status: Assignment in progress since 2012. Improvements in management standards and operational procedures have been done.

 • Zagreb, Hrvatska – Hotel ARISTOS

  Zagreb, Hrvatska – Hotel ARISTOS

  Djelokrug rada: Usluge upravljanja imovinom.
  Opis projekta: Poslovni hotel s 4 zvjezdice i 150 smještajnih jedinica, konferencijskim sadržajima, dva punkta hrane i pića te spa sadržajima, lociran u blizini zagrebačke zračne luke. Pozicioniranje i operativna ocjena; Uvođenje sustava budžetiranja i menadžment informacijskog sustava; Ocjena budžeta i operativnih rezultata; Ocjena procedura marketinga i prodaje; Benchmarking; Izvještaji o upravljanju imovinom za vlasnika.
  Status projekta: Projekt je u tijeku od 2012. Postignuta su unapređenja u menadžment standardima i operativnim procedurama.

 • Biograd, Croatia – ILIRIJA shareholding company

  Biograd, Croatia – ILIRIJA shareholding company

  Scope of Work: Asset Management Services
  Description of Project: Advisory in sales and marketing and improvement of operational standards in one of the most successful hospitality companies in Croatia. The portfolio consists of 4 hotels, camp and marina located in Biograd, in Northern Dalmatia, Croatia. Positioning and operational review; Support in sales and marketing focusing on revenue improvement; Review of budgets and operational results; Benchmarking; Support in improvement of management information system; Support in setting up of destination management company.
  Project Status: Assignment in progress since 2010. Improvements in revenues have been done. Sales and marketing director of the company got an award as the best sales and marketing director in hospitality industry in Croatia

 • Biograd, Croatia – ILIRIJA shareholding company

  Biograd, Croatia – ILIRIJA shareholding company

  Djelokrug rada: Usluge upravljanja imovinom.
  Opis projekta: Savjetovanje u prodaji i marketingu i unapređenju operativnih standarda u jednoj od najuspješnijih hotelsko-turističkih kompanija u Hrvatskoj. Portfelj uključuje 4 hotela, kamp i marinu locirane u Biogradu na moru, u Sjevernoj Dalmaciji. Pozicioniranje i operativna ocjena; Podrška u prodaji i marketingu s fokusom na unapređenje prihoda; Ocjena budžeta i operativnih rezultata; Benchmarking; Podrška u unapređenju menadžment informacijskog sustava; Podrška u postavljanju destinacijske menadžment kompanije.
  Status projekta: Projekt je u tijeku od 2010. Postignuta su unapređenja u prihodu. Direktor prodaje i marketinga kompanije je dobio nagradu kao najuspješniji direktor prodaje i marketinga u Hrvatskoj.

 • Rovinj, Croatia – MAISTRA shareholding company

  Rovinj, Croatia – MAISTRA shareholding company

  Scope of Work: Asset Management Services
  Description of Project: Restructuring of the leading hospitality company in Croatia into more streamlined and result oriented company. The portfolio consists of 24 properties (9 hotels including The Leading Hotels of the World and Design Hotels properties, 8 resorts, 7 camps - altogether 7,600 keys) located in Istria, Croatia. Operational review; Support focusing on GOP improvement and increase of ROI; Review of budgets, Review of quarterly revenues and expenses; Asset management reports to the owner; Building up the management capacity; Change management; Advising in development process; Advising in destination management.
  Project Status: Assignment in progress since 2011. Significant improvements in operating performances and in achieving the sustainable financial leverage for next investment cycle have been done.