Novosti

Poduzetnicima u turizmu na raspolaganju 300 milijuna kuna iz EU fondova

Domaćim poduzetnicima iz sektora turizma koji žele podići svoju konkurentnost na tržištu Ministarstvo poduzetništva i obrta na raspolaganje će staviti 300 milijuna kuna iz fondova Europske unije. Natječaj se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Prijavitelji će moći ostvariti od 1 do 10 milijuna kuna potpora za izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina hotela (uključuje hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel), minimalne kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica uz obveznu realizaciju dodatnih sadržaja koji doprinose produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji, te za specijalizirane treninge, savjetovanja i nastupe na turističkim sajmovima.

Otvorena je javna rasprava o nacrtu poziva „Podrška razvoju malog i srednjeg poduzetništva u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“ na Središnjem državnom portal eSavjetovanje. Ovim putem potencijalni prijavitelji imaju priliku vidjeti kako će izgledati natječajna dokumentacija i što se od njih konkretno očekuje, ali također, imaju priliku unaprijed davati svoje komentare i prijedloge za poboljšanja. Javna rasprava traje do 25.6.2015. godine.

Ministarstvo turizma raspisalo je javni poziv za iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganje u turizam kroz projekte novih ili poboljšanje postojećih kampova, marina i tematskih parkova (1. kampovi koji će nakon završetka imati kategoriju 4 i 5 zvjezdica kao i dodatne sadržaje; 2. marine koje će nakon završetka imati kategoriju 4 i 5 sidara kao i dodatne sadržaje; 3. tematski parkovi). Prijavitelji projekta mogu biti mikro, mala ili srednja poduzeća, a cilj javnog poziva je identifikacija projekata i njihovog stupnja spremnosti za provedbu i sufinanciranje iz Strukturnih fondova EU. Poziv je otvoren do 30.6.2015. godine, a zahtjev se podnosi na propisanom obrascu (TP-SFEU/15) isključivo on-line prijavom. Ispunjeni obrazac/iskaz interesa treba poslati na  eufondovi@mint.hr.

Izvor:

http://www.mint.hr/default.aspx?id=23890

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1266

http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936