Svi Horwath HTL proizvodi i usluge

Globalni lideri u savjetovanju

Naše nam je iskustvo pomoglo da razvijemo niz proizvoda za sva tržišta i sve faze poslovnog ciklusa. Naše usluge oslanjaju se na stručnost koja nadilazi operativnu podršku ili upravljanje imovinom, a sve zahvaljujući našem odnosu s Crowe Horwath International, jednom od najvećih organizacija za pružanje financijskih usluga na svijetu.

Analiza odgovornosti

Možemo za Vas izraditi sveobuhvatnu analizu financijske i upravljačke odgovornosti. Sveobuhvatan izvještaj istaknut će prednosti i nedostatke i odrediti područja na kojima su moguća poboljšanja.

Izvještaji o procjeni

Hotelska i turistička imovina se treba vrednovati po ‘going-concern’ načelu zbog čega je procjena takvog vlasništva složen zadatak koji zahtijeva posebnu stručnost. Naš tim akreditiranih stručnjaka nije samo tim stručnjaka koji su suvereni na području metodologije vrednovanja, već su kompetentni i u vezi svih aspekata hotelskih operacija i tržišnih trendova. Naše specifično znanje i iskustvo priskrbilo nam je poštovanje svih onih koji čine hotelsku i turističku industriju – od vlasnika i komercijalnih zajmodavaca do osiguravateljskih tvrtki i vladinih tijela.

Upravljanje imovinom

Uz našu stručnost na području hotelijerstva, opsežno operativno iskustvo i duboko ukorijenjene analitičke sposobnosti, možemo djelovati kao predstavnik vlasnika i snažnije se zauzeti za provedbu strategija i praksi za poboljšanje novčanog toka, povećanje prihoda i povećanje dugoročne vrijednosti imovine.

Analiza oglednih primjera – benchmarking

Bogatstvo podataka prikupljenih iz svih područja rada hotela omogućuje nam da analizu oglednih primjera napravimo na raznim segmentima, od računa dobiti i gubitka do novčanog toka i produktivnosti. Mi ćemo Vam osigurati ključne informacije koje će Vam pomoći da svoje poslovanje održavate na najvišim razinama.

Analiza najboljih praksi

Naši hotelski stručnjaci znaju što je potrebno kako bi se osiguralo vrhunsko poslovanje u svim segmentima vašeg poslovanja. Mi ćemo ocijeniti, istražiti i napraviti detaljne preporuke o tome kako možete poboljšati poslovne rezultate pri čemu ćemo ocijeniti unutarnje procese Vaše tvrtke u usporedbi s najboljima koje se mogu naći u branši.

Analiza investicijskih troškova i koristi

Oslanjajući se na svoju opsežnu financijsku ekspertizu i bogato iskustvo u hotelskoj i turističkoj branši možemo Vam prućiti temeljite i neovisne analize troškova i koristi za vaše investicijske planove, te na taj način osigurati maksimalno učinkovito korištenje kapitala

Savjetovanje kod spajanja poduzeća i akvizicija

Višegodišnje iskustvo na više od 50 različitih tržišta, s transakcijama vezanima uz jedan objekt kao i cijele portfelje, čini nas kvalificiranima za pružanje stručnih savjeta za kupce i prodavatelje koji žele proširiti ili prodati portfelj svoje imovine u sektoru turizma i hotelijerstva.

Master planiranje destinacijskih i velikih projekata

Naše iskustvo u planiranju za velike destinacije i projekte je bez premca. Opsežnim analizama lokacija i tržišta možemo odrediti izvedivost investicijske mogućnosti u financijskom i investicijskom smislu. Usvajanjem pristupa koji je detaljan kao pojedinačna studija isplativosti, možemo dodatno analizirati učinkovitost sličnih regionalnih i međunarodnih projekata. Radom u multidiscipliniranim timovima za planiranje možemo generirati tržišno orijentirane master planove najboljeg korištenja, koji uključuju komponente iz različitih sektora nekretninskog poslovanja.

Dubinsko snimanje (due diligence)

Ako razmatrate kupnju određene imovine u turizmu i hotelijerstvu, možemo Vam pomoći da provjerite svoju odluku o kupnji na način da istražimo financijsku situaciju, zakonske obveze, kupce, dobavljače i druge okolnosti i materijalne uvjete u kojima se nalazi i posluje određeni subjekt.

Programiranje sadržaja

Programiranje sadržaja je prvi korak u ciklusu dizajniranja hotelskih projekata, gdje je naša tvrtka renomirani lider. Ovim se procesom određuje što predložena nova ili rekonstruirana postojeća građevina mora imati da bi zadovoljila potrebe svojih korisnika i drugih zainteresiranih strana, kao što su njeni vlasnici, menadžeri i javnost. Naš izvještaj sadržavat će dogovorene organizacijske, operativne i funkcionalne zahtjeve za građevine i osigurati polazište za završn oblikovanje.

Analize najbolje uporabe zemljišta

Istražujemo zadovoljava li predložen projekt razvoja hotela stroge kriterije – jesu li pravno i fizički gledano moguće, financijski izvedive i hoće li rezultirati najproduktivnijim korištenjem zemljišta. Naši su izvještaji priznati kao standard hotelsko turističke industrije. Prihvaćaju ih banke i druge financijske institucije, a preporučuju se za investitore i izvođače radova prije početka bilo kojeg projekta.

Odabir hotelske menadžment kompanije i pregovaranje o uvjetima ugovorima

Odabir hotelske menadžment kompanije (za hotele, naselja, apartmane) te pregovori o ugovoru za upravljanje od vitalnog su značaja za postizanje optimalnog povrata ulaganja i održavanje vrijednosti imovine. Čak i za najiskusnije vlasnike i investitore ovo može biti velik izazov. Mi u Horwath HTL-u znamo točno što je potrebno za uspjeh i možemo Vam pomoći da sve optimizirate sve korake u procesu.

Nesolventnost / stečaj

Poslovanje u hotelijerstvu i turizmu zahtijeva intenzivan angažman u upravljanju cijelom strukturom, a za to su potrebne specijalizirane vještine i stalni nadzor, posebice u teškim gospodarskim uvjetima. Naši stručnjaci vam mogu pomoći da kod parničnih pitanja, rješavanja sporova ili restrukturiranja kapitala postignete pozitivan ishod.
Naš tim ima praktično iskustvo u pružanju potpore vlasnicima i zajmodavcima kojima je potrebna pomoć u sljedećim slučajevima: stečaj; upravljanje imovinom; upravljanje objektom; parnice; vještačenje; žalbe na porez na imovinu, usluge savjetovanja pri prodaji imovine.

Strategija ulaganja i prodaje

Dokazali smo se u vrhunskom savjetovanju širokog spektra klijenata, uključujući banke, vlasnike nekretnina i hotela te financijske investitore. Možemo predložiti jasnu strategiju ulaganja koja vodi računa o trenutnim tržišnim uvjetima, zahtjevima klijenata i poslovnom ciklusu tržišta.

Podrška kod parnica

Možemo vam pomoći kod svih aspekata parnice. Naše iskusne profesionalce odlikuju kompetencije na području operativnog poslovanja, marketinga, financija, vrednovanja, investicijske prodaje i razvoja. Naš tim uključuje ovlaštene javne računovođe koji privatnim i javnim tvrtkama mogu pomoći u slučaju parnica ili revizije. Naše procjene mogu podržati zaključke u vezi neplaćenih kredita, gubitka prihoda, bankrota, refinanciranja, prenamjene i drugih pitanja procjene. Naši konzultanti mogu razviti detaljne strategije i izraditi vještačenje kako bi podržali vašu pravnu poziciju ili ocijenili poziciju suprotne strane i na taj način došli do uvjerljivih protuargumenta.

Kreditiranje

Naši timovi za kreditiranje rade s financijskim institucijama kako bi osigurali nezavisnu potvrdu da zahtjev za kredit, dužnik, objekt i dokumentacija zadovoljavaju sve zahtjeve vjerovnika. Ispitujemo dužnikovu kreditnu sposobnost i prihod kako bismo utvrdili njihovu spremnost na otplaćivanje kredita te još jednom provjerili vrijednost i uvjete jamstva. Također provjeravamo vlasništvo kako bismo bili sigurni da vjerovnik prvi ima založno pravo na vlasništvu te kako bismo provjerili identitet dužnika i vlasnika nekretnina.

Restrukturiranje duga

Naši stručnjaci mogu pomoći u planiranju restrukturiranja duga hotela u slučaju kada prijeti ovrha.

Tržišna i financijska studija isplativosti (Feasibility studija)

Naše nezavisne studije isplativosti vrlo su cijenjene. Kako se radi o nepristranim procjenama održivosti projekata koje se temelje na vjerodostojnim podacima, vlasnici, investitori, gospodarski subjekti, vjerovnici i druge zainteresirane treće strane oslanjaju se na te studije kada donose odluke o planiranju, investicijama i / ili financiranju. Identificiranje i definiranje specifičnog razvoja ili mogućnosti za repozicioniranje imovine ključni su dio procesa ispitivanja izvedivosti. Tom zadatku pristupamo s velikim razumijevanjem tržišta i konkurentskog okruženja. Naše kompetencije proizlaze iz našeg regionalnog iskustva, istraživanja tržišta i analitičkih sposobnosti. Možemo dati preporuke u vezi koncepta i kapaciteta projekta kako bismo povećali njegove dugoročne konkurentske prednosti, novčani tok i aktualnu vrijednost.
Vjerodostojna studija isplativosti ključni je prvi korak u bilo kojem projektu i obično je zahtijevaju: vlasnici za internu provjeru projekta; financijske institucije i investitori kod donošenja investicijskih odluka; tvrtke koje upravljaju hotelom kod evaluacije projekta te arhitekti i dizajneri za potrebe skaliranja kapaciteta i ostale parametre oblikovanja.

Strategija ulaska na tržište

U uredima širom svijeta zapošljavamo lokalne stručnjake s neprikosnovenim dugoročnim i praktičnim iskustvom na njihovim matičnim tržištima. Oslanjajući se na njihovu stručnost možemo detaljno ispitati ulazak na bilo koje tržište i to na temelju stanja ponude, prisutnosti brenda, neiskorištenih tržišnih mogućnosti koje se otvaraju u određenom tržišnom segmentu, SWOT-analize i Vaših financijskih ciljeva.

Ocjena operativnog poslovanja

Ova ocjena uključuje intenzivnu analizu hotelskoga poslovanja i čini temelj za razvoj operativnih strategija za poboljšanje profitabilnosti. Neke od ključnih segmenata ovakve procjene su:

 • Procjena tržišnog pozicioniranja hotela
 • Analiza svih operativnih priručnika, prodajnih i marketinških planova, financijske povijesti, budžeta, priručnika pravila i procedura, ugovora o radu, životopisa ključnih članova menadžment tima i drugih dokumenata koji se odnose na hotelske operacije
 • Razgovori s menadžerima, voditeljima odjela i odabranim zaposlenicima kako bi se utvrdile njihove odgovornosti i način rada
 • Preispitivanje raznih sustava i kontrolnih mehanizama u objektu/objektima, procjena sposobnosti generiranja prihoda, utvrđivanje postupaka za zaustavljanje rasta troškova te postavljanje ciljeva novčanog toka, kao i benchmarking kriterija vezanih za prihode i rashode.

 

Zastupanje vlasnika kod žalbi na porez na imovinu

U posljednjih nekoliko godina vrijednost imovine dramatično je pala, a svi vlasnici bi trebali nastojati smanjiti svoj porez na imovinu. Da biste to postigli, trebate stručnu procjenu vrijednosti vašeg objekta, koju vaš konzultant za porez na imovinu može iskoristiti kako bi iznio uvjerljive argumente Vašim lokalnim poreznim vlastima.
Mi smo proveli procjene na više od 200 hotela i imamo stručne MAI procjenitelje koji mogu provesti procjene imovine ili neizgrađenog zemljišta kao i potpuno kvalificirane FIRREA-procjene. Osim toga, naša suradnička tvrtka za posredovanje nekretninama na nacionalnoj razini može pripremiti mišljenje o vrijednosti pojedinog objekta. S obzirom na naše veliko iskustvo u hotelskom i turističkom sektoru, također možemo pregledati procjene koje su napravile treće strane.

Provjera u fazi odobravanja kredita

Pružamo praktične savjete zajmoprimcima i zajmodavcima prije pozajmljivanja bilo da je pozajmica/kredit koji se razmatra namjenjen ekspanziji, spajanju ili promjenama postojećih kapaciteta.
Mi Vas možemo savjetovati o svim aspektima predloženog financiranja, od procjene temeljnog poslovanja i svih pitanja jamstva i servisiranja obveza do preporuka oko strukturiranja i cijena za pojedinih aranžmana. Također možemo odigrati važnu ulogu u tome da dužnik i vjerovnik razumiju sve rizike, cijene i buduće zahtjeve ugovora.

Konceptualizacija proizvoda

Iskustvo koje smo stekli radeći za više tisuća hotela i projekata mješovite namjene, daje nam jedinstvene kvalifikacije za pomoć pri razvoju koncepta za Vaš projekt. Usluge koje pružamo oslanjaju se na vještine ponajboljih dizajnera, arhitekata i projekt-menadžera i nadilaze osnovnu izradu studija izvedivosti i analiza korištenja zemljišta.

Kapitalizacija projekta i financijsko strukturiranje

Možemo pomoći kod financiranja projekta na brojne načine:

 • Sofisticirano financijsko modeliranje i analize osjetljivosti nude detaljne savjete o najisplativijem financijskom strukturiranju i scenarijima financiranja projekta
 • Kada poduzeća i institucije za financiranje razmatraju određeno ulaganje često inzistiraju na našim visoko cijenjenim izvještajima o isplativosti i vrednovanju imovine
 • Kontakti koje smo uspostavili s ogromnom mrežom investitora, institucionalnih fondova i investicijsko-brokerskih tvrtki osiguravaju učinkovitu polaznu točku za klijente i pronalaženje potencijalnih financijskih izvora
 • Organizatori smo i pokrovitelji međunarodnih konferencija koje okupljaju najveće igrače u branši, uključujući najbolje svjetske hotelske menadžment kompanije, investitore, kreditore i projektante, kako bi razgovarali o najnovijim regionalnim i međunarodnim trendovima i stvarali mrežu kontakata za konkretne projekte i poslovne prilike

Strategija i analiza repozicioniranja

Kada je riječ o razvoju strategije repozicioniranja s ciljem povećanja vrijednosti imovine, naša je stručnost priznata na globalnom tržištu. Tržišni uvjeti, promjena vlasništva i neispravan brending mogu dovesti do toga da Vaše poslovanje podbaci, no naši vješti timovi rade s vlasnicima kako bi identificirali probleme te zatim preporučuju i provode strategiju koja ima najbolje šanse za uspjeh.

Procjene vrijednosti zemljišta

Procjenitelji Horwath HTL-a stručnjaci su u procjeni neizgrađenog zemljišta te će kvantificirati raspoloživ iznos novca za kupnju zemljišta na temelju ukupne investicije od koje se odbiju troškovi razvoja (uključujući dobit). Naše iskustvo leži u procjeni inflacije, financijskih uvjeta, kamata i novčanog toka u vremenskom okviru projekta.

Strateški menadžment i planiranje

Naše iskustvo u strateškom planiranju i menadžmentu vrlo je opsežno i možemo raditi zajedno s Vašim menadžment timom ili izravno s Upravom kako bismo ocijenili vaš strateški pristup i strategiju upravljanja promjenama.

Strategija razvoja turizma

Radimo s lokalnim ili nacionalnim turističkim organizacijama, zemljama, regijama ili zajednicama, te pružamo temeljitu dijagnozu određenog teritorija i dajemo prijedlog za razvoj strategije turizma kroz akcijski plan u okviru od pet do deset godina. Ako je potrebno, možemo kreirati sveobuhvatan master plan za strateške lokacije i provesti reviziju postojećih turističkih operacija i poslovanja. Daljnji rad može obuhvatiti i razvoj brend-strategije za teritorij i njenu primjenu tijekom jedne do tri godine.

Studije ekonomskog utjecaja turizma

Naši izvještaji razmatraju čitav niz utjecaja, uključujući izravne prihode od turizma, neizravan utjecaj novih mogućnosti zapošljavanja i ‘spin-off ‘pogodnosti kao što su povećanje poreznih prihoda i novih ulaganja. Osim toga, možemo razviti akcijski plan kako bismo zajamčili da vaš teritorij maksimizira potencijalne gospodarske pogodnosti.

Ocjena utjecaja turističke politike

Nakon što je točno definirano što će se uzeti u obzir pri ocjeni mjera turističke politike, mi ćemo napraviti izvještaj koji pruža utemeljene odgovore proizišle iz opsežnog terenskog rada, uključujući istraživanja i razgovore. Ako je potrebno, možemo nadograditi rezultate prethodne faze formiranjem prijedloga za poboljšanje učinkovitosti i usklađenosti s postojećim regulatorno zakonodavstvenim okvirom.

Strategija turističkog brendiranja

Zahvaljujući tome što smo prisutni u cijelom svijetu, imamo jedinstvenu perspektivu prema izazovima kreiranja različitih brendova na vrlo konkurentnom globalnom tržištu. Naši izvještaji uključuju temeljitu analizu vrijednosti Vašeg postojećeg brenda i identiteta. Uz to razvijamo strateški plan za dostizanje i održavanje učinkovitijeg tržišnog pozicioniranja.

Upravljanje i zaključivanje transakcija

Radit ćemo s kupcem ili prodavateljem kako bi svaka transakcija protekla brzo i učinkovito. To uključuje i savjetovanje o pravilnom provođenju postupka, analizu i pomoć kod završnih, često složenih financijskih procedura kada su potrebni iskustvo, vještina i pribranost kako bi se postigao željeni rezultat. Naša jedinstvena snaga leži u našem neusporedivom iskustvu sa svim vrstama transakcija u svim mogućim uvjetima na tržištu.

Vrednovanje

Bilo da se radi o jednoj nekretnini ili međunarodno diverzificiranom portfelju, možemo pružiti nezavisno i objektivnotržišno vrednovanje. Tim za vrednovanja uključuje RICS i MAI akreditirane stručnjake s dugogodišnjim iskustvom na tržištu i opsežnim znanjem. Naše usluge uključuju:

 • Vrednovanje hotelskih menadžment i franšiznih kompanija
 • Žalbe na procjene poreza na nekretnine i sudsko vještačenje
 • Ekspertne procjene/vrednovanja u slučaju ovrhe i stečaja
 • Sažeta vrednovanja za razne investitore i vlasnike na godišnjoj osnovi za računodovstvene potrebe
 • Studije isplativosti na globalnoj razini za hotelske projekte (novi projekti, konverzije, postojeće poslovanje)
 • Vještačenje u svrhu obnove najma – djelujemo u ime vlasnika i najmoprimaca, kao i investitora i osiguravatelja