Korporativna društvena odgovornost

Horwath HTL ozbiljno shvaća korporativnu društvenu odgovornost. Za nas odgovornost nije ograničena samo na to kako djelujemo u poslovnom smislu, već na to kako možemo pozitivno utjecati na projekte svojih klijenata kako bi maksimizirali prihode i minimalizirali negativni utjecaj na okoliš i zajednicu.

Nekretnine općenito, što naravno uključuje i hotele, troše resurse i proizvode značajnu količinu otpada. Horwath HTL poduzeo je korake za rješavanje takvih problema i bio je prva mreža koja je u izvještaje klijentima uključila izvještaje o održivosti i održivim metodama razvoja projekata i gradnju hotela.

Horwath HTL također je pokrenuo HICAP nagradu za održivost na godišnjoj hotelskoj investicijskoj konferenciji (HICAP) u Hong Kongu. Te se nagrade dodjeljuju hotelskim projektima koji su iskazali najveću predanost održivom poslovanju u prethodnoj godini.

Poslovni projekt održivih hotela u Aziji

Ovaj jedinstveni izvještaj, koji su napravili HICAP, WWF i Horwath HTL zasniva se na prijavama za HICAP nagradu održivim hotelima tokom trogodišnjeg razdoblja. Ova nagrada prepoznaje najbolje prakse održivosti koje su nastale u hotelskom sektoru Azije i naglašava vezu između takvih praksi i poslovnih/financijskih rezultata. Studije slučaja uključene u izvještaj potječu iz raznih okruženja i uvjeta: veliki i mali hoteli, gradski hoteli, mainstream pozicionirani objekti kao i slučajevi pozicioniranja u tržišnim nišama iz cijele regije Azije i Pacifika. Ovime motiviramo nove održive prakse! Namjera povezivanja ovih studija slučaja jest pružanje primjera onoga što se može postići, kako bismo ohrabrili i inspirirali ostale te postavili kriterije za daljnji razvoj u smjeru održivosti.

Hoteli uključeni u izvještaj odabrani su na temelju vremena i resursa koje su uložili u razvoj “održive ponude” koja stvara poslovne koristi. Neke od tih koristi teško je kvantificirati (posebice aktivnosti fokusiranih na socijalnu i biološku raznolikost), ali su one ipak dio vrijednosnog prijedloga svake studije.

Održivost znači mnogo stvari, te takva širina znaenja komplicira samu izradu izvještaja. Tijekom posljednjih godina fokus je nužno usmjeren na financijsku održivost – budući da se sektor bori s posljedicama globalne recesije. Za potrebe izvještaja, usvojena definicija održivosti obuhvaća financijsko poslovanje (bez neto dobiti ništa neće trajati), ali je isto tako usmjerena na ekološke i socijalne elemente tih aktivnosti.

U odnosu na ekološke i socijalne performanse hoteli su ispitani van zahtjeva koje je postavila lokalna i nacionalna uprava, a posebno se ispitivao način na koji rješavaju socijalne i ekološke vanjske učinke – odnosno one aspekte poslovanja koji nisu općenito sadržani u godišnjim financijskim izvještajima (kao što su obuka, utjecaj zajednice i zaštita biološke raznolikosti), ali koji se nalaze na čelu mnogih aktivnosti te su posvećeni održivosti.

Gledajući u budućnost, današnji će vanjski učinci vjerojatno postati aspekti reguliranog poslovnog okruženja za hotele u budućnosti (npr. obveze niske razine ugljika neminovno će dovesti do veće regulacije u nekoj fazi). Time će i dobre prakse pokazane u ovom izvještaju postati poslovne norme u bliskoj budućnosti. Nadamo se da će izvještaj kao takav, služiti kao smjernica i pomoć širem hotelskom sektoru u regiji.

Molimo kliknite na sljedeći link za preuzimanje kopije izvještaja: