Branding brief Dubrovačko-neretvanske županije

Branding brief Dubrovačko-neretvanske županije – Dubrovačko-neretvanska

Ključne usluge: Savjetovanje u turizmu
Mjesto: Dubrovačko-neretvanska
Proizvod: Branding brief

Pregled projekta
Glavni zadatak projekta bio je kreiranje profesionalnog branding briefa, temeljenog na brending strategiji, koji će poslužiti kao profesionalna podloga za razvoj novih kreativnih rješenja za turistički brend Dubrovačko-neretvanske županije
Opis projekta
Branding brief definirao je 5 glavnih elemenata brenda: esencija brenda, njegovo pozicioniranje, osobnost te emocionalne i racionalne vrijednosti. Definirane komponente omogućile su kreativnim agencijama stvaranje poruka, bolje definiranje karaktera destinacije, logotipa/ikona, slogana itd., koji će biti dio sveobuhvatnog vizualnog identiteta destinacije.