Dugoročna podrška hotelskoj kompaniji Maistra d.d.

Dugoročna podrška hotelskoj kompaniji Maistra d.d. – Istra, Hrvatska

Ključne usluge: Upravljanje imovinom
Mjesto: Istra, Hrvatska
Proizvod: Pregled

Proizvod: Pregled / revizija operativnog poslovanja, Analiza ključnih pokazatelja uspjeha i usporedba s primjerima najbolje prakse, Optimizacija prodajnih i troškovnih struktura, Procjena performansi i budućih rezervacija, Procjena potreba za CAPEX ulaganjima i Investicijama, Podrška vlasnicima u pregovaranju budžeta

Pregled projekta
Projekt je imao za cilj povećanje internacionalne konkurentnosti i vrijednosti kompanije.
Rješenje
Klijent je angažirao Horwath HTL da transformira kompaniju. Cilj je bio povećati povrat na investiciju (ROI) i postići međunarodnu konkurentnost. Horwath HTL je pružio podršku u strateškom razvoju (strateški plan 2010. – 2015.), a kao rezultat usvajanja i provedbe plana u tom su razdoblju ostvarena ulaganja od 130 mil. EUR, prihodi su porasli za 67%, EBITDA je narasla za +10 p.b., a omjer duga i EBITDA-e se smanjio za tri puta.