Koncept najbolje uporabe i financijska studija predizvodljivosti za Terme Lipik

Koncept najbolje uporabe i financijska studija predizvodljivosti za Terme Lipik – Lipik, Hrvatska

Ključne usluge: Zdravlje i Wellness
Mjesto: Lipik, Hrvatska
Proizvod: Koncept proizvoda, Studija predizvodljivosti

Pregled projekta
Nakon kupnje turističkog kompleksa koji se sastoji od povijesnih zgrada i okolnog parka, Klijent je odlučio razviti vrhunski zdravstveni i wellness hotel.
Rješenje
Horwath HTL je napravio tržišnu i financijsku studiju predizvodljivosti koja je obuhvatila realnu i objektivnu procjenu lokacije i tržišnog potencijala, a na temelju predloženog razvojnog koncepta procijenjena je izvodljivost cjelokupnog projekta.