Plan destinacijskog upravljanja Dubrovačko-neretvanske županije sa smjernicama za izradu programa rada turističkih zajednica

Plan destinacijskog upravljanja Dubrovačko-neretvanske županije sa smjernicama za izradu programa rada turističkih zajednica – Dubrovačko-neretvanska

Ključne usluge: Savjetovanje u turizmu
Mjesto: Dubrovačko-neretvanska
Proizvod: Plan destinacijskog upravljanja

Pregled projekta
Horwath HTL je angažiran za izradu Plana destinacijskog upravljanja s ključnim ciljem podizanja konkurentnosti cjelokupnog sustava turističkih zajednica na županijskoj razini
Opis projekta
Horwath HTL je izradio Plan destinacijskog upravljanja koji je kroz fazu analize definirao trenutno stanje sustava destinacijskog upravljanja Dubrovačko-neretvanske županije te proveo analizu usklađenosti sustava s novim zakonodavnim okvirom na državnoj razini koji je usmjeren transformaciji sustava turističkih zajednica u DMO sustav. U drugoj fazi, razrađen je plan upravljanja koji je primarno definirao 4 turistička klastera kao logične turističko-iskustvene cjeline, a potom definirao proizvodne prioritete za svaki od klastera. U planu je, s obzirom na zakonske odredbe o marketinškim aktivnostima, definirana raspodjela odgovornosti komunikacije i razvoja proizvoda između regionalne turističke zajednice i TZ grada Dubrovnika te je na temelju definiranih klastera predloženo formalno udruživanje turističkih zajednica.