Tržišna i financijska studija izvodljivosti za termalni kompleks Bizovačke Toplice

Tržišna i financijska studija izvodljivosti za termalni kompleks Bizovačke Toplice – Bizovačke toplice, Hrvatska

Ključne usluge: Zdravlje i Wellness
Mjesto: Bizovačke toplice, Hrvatska
Proizvod: Studija izvodljivosti

Pregled projekta
Horwath HTL je pružao konzultantske usluge u nekoliko faza projekta
Rješenje
Horwath HTL je izradio tržišnu i financijsku studiju isplativosti za termalni kompleks u 2009. godini. Nakon toga, u 2012. godini Državna agencija je odlučila prodati imovinu, te je Horwath HTL bio angažiran da odredi optimalan koncept i procjeni tržišni potencijal imovine. Kompleks je prodan privatnom investitoru 2013. godine. Dodatne investicije realizirane su u 2016. godini, a na temelju predloženog koncepta.