Tržišni, operativni i financijski dubinski snimak za Hotel Hilton

Tržišni, operativni i financijski dubinski snimak za Hotel Hilton – Podgorica, Crna Gora

Ključne usluge: Upravljanje imovinom
Mjesto: Podgorica, Crna Gora
Proizvod: Pregled operativnog poslovanja / revizija

Pregled projekta
Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je razmatrala dugoročno financiranje Hotel Hilton u Podgorici te je angažirala Horwath HTL za izradu tržišnog, operativnog i financijskog dubinskog snimka, a za potrebe donošenja odluke o financiranju.
Rješenje
Horwath HTL je proveo tržišni i operativni dubinski snimak s naglaskom na preporuke za poboljšanje performansi. Isporuke projekta bile su tržišna, operativna i financijska revizija; plan poboljšanja operativnog poslovanja za zaokret koji je potreban za postizanje viših performansi; i modelirani budući scenariji koji osiguravaju financijsko restrukturiranje.