Vrednovanja i transakcijsko savjetovanje

Neovisno o tome imate li jedan objekt ili portfelj raspoređen u nekoliko zemalja, Horwath HTL stručnjaci za vrednovanje pružit će Vam neovisnu procjenu. Imamo stručnjake s RICS i MAI akreditacijom koji rade na tržištima već dugi niz godina i raspolažu velikom bazom znanja i iskustva.

Hoteli i resorti su kompleksne vrste nekretnina sa značajnom uporabnom vrijednošću koja ovisi o njihovom poslovanju, odnosno ostvarenim performansama. Njihovo poslovanje osjetljivije je na veće tržišne fluktuacije i u većoj mjeri ovisi o kvaliteti lokacije, iskustvu u menadžmentu i veličini investicije u usporedbi s drugim tipovima nekretnina, kao što su uredi ili trgovački kompleksi. Zbog toga, vrednovanje hotelijersko-turističke imovine zahtijeva posebno razumijevanje tržišta i stručno poznavanje proizvoda. Danas je Horwath HTL vodeći stručnjak u industriji, a angažiraju nas vlasnici hotela i hotelskih lanaca, kreditori i ostali gospodarski subjekti kako bi optimizirali prinose svojih ulaganja.

Mi primjenjujemo sofisticirani DCF model vrednovanja (diskontiranog novčanog toka), koji investitori u ugostiteljstvu i turizmu uvažavaju kao standardni model. Prema našem iskustvu, investitori koriste metodu troškova zamjene i usporedne prodajne cijene samo kao sekundarne pokazatelje procjene. Proces DCF vrednovanja uključuje detaljnu analizu tržišta, kvantifikaciju sadašnje i buduće potražnje na tržištu i što je najvažnije, projekciju potencijalnog budućeg poslovanja i financijskih rezultata objekta na temelju procjene njegovih konkurentskih atributa i svojstava. Diskontne stope temelje se na prevladavajućim investicijskim trendovima i ponderiranim prosječnim troškovima duga i kapitala te ih se primjenjuje na projicirane neto novčane tokove i agregira kako bi se dobila sadašnja vrijednost imovine. Također identificiramo potencijalne mogućnosti dobiti povezane sa strateškim repozicioniranjem kroz rebranding i / ili kapitalizacije kako bismo dobili vrijednost koja odražava optimalne rezultate neke imovine.

Usluge

 • Vrednovanja hotelskih menadžment i franšiznih kompanija
 • Savjetovanje u sudskim slučajevima vezano za procjene imovine
 • Ekspertne procjene/vrednovanja u procesima ovrhe i stečaja
 • Sažeta vrednovanja za razne investitore i vlasnike, na godišnjoj osnovi za računovodstvene svrhe
 • Studije isplativosti na globalnoj razini za hotelske projekte (novi projekti, konverzije, postojeće poslovanje)
 • Stručni savjeti, Procjena za svrhe obnove najma – djelujemo u ime vlasnika i najmoprimaca, kao i investitora i osiguravatelja

Horwath HTL procjena imovine je nezavisno, stručno mišljenje i preduvjet za:

Kupce, investitore i fondove – za stjecanje ili prodaju pojedinačnih objekata ili portfelja

Vlasnike i ulagače – za uređenje deal strukturiranju, financiranju ili otuđenja imovine

Banke i financijske institucije
– za strukturiranje poslova, financiranje ili prodaju imovine

POGODNI TIPOVI PROJEKTA:

 1. Kupnja zemljišta (uz pomoć analize rezidualne vrijednosti zemljišta)
 2. Transakcije objektima
 3. Udio u kapitalu / dugu
 4. Analiza u procesu kreditiranja ili refinanciranja
 5. Dubinsko snimanje (due diligence) kod akvizicija ili prodaje imovine
 6. Upis vrijednosnih papira na burzu
 7. Strukturiranje zajedničkih ulaganja i partnerstva
 8. Revalorizacija imovine kod izrade bilance stanja

Horwath HTL projekti