Planiranje i razvoj

Profesionalno planiranje i razvoj, ključni su faktor uspjeha bilo kojeg investicijskog projekta. Naši timovi su specijalizirani za uočavanje investicijskih prilika te definiranje razvojnih koncepata koji će ostvariti maksimalan tržišni potencijal.

Pomoću procjene novčanih tokova testiramo financijsku izvedivost projekta. Povrat na ulaganje procjenjujemo temeljem detaljne analize budućeg poslovanja zasnovanoj na objektivnim benchmark vrijednostima usporedivih projekata na nacionalnoj i/ili globalnoj razini temeljem interne baze podataka i primarnog istraživanja, garantirajući tako tržišno objektivizirane i realne projekcije poslovanja.

Investitori, hotelske kuće i operatori, banke i zajmodavci te vlasnici projekta se oslanjaju na naše izvještaje kao nepristrane procjene izvedivosti projekta. Naše analize tržišta i projektni koncepti predstavljaju nezamjenjiv projektni brief za arhitekte kao i za odabir hotelskih operatora i brendova.

Usluge

 • Procjene vrijednosti
 • Master planiranje destinacija i projekata velikih razmjera
 • Programiranje sadržaja
 • Koncepti najbolje uporabe
 • Odabir hotelske menadžment kompanije i pregovaranje ugovornih uvjeta
 • Makro turističke analize
 • Strategija ulaska na tržište
 • Tržišne i financijske studije izvodljivosti
 • Konceptualizacija proizvoda
 • Kapitalizacija projekta i financijsko strukturiranje
 • Procjena vrijednosti zemljišta
 • Stateško planiranje

Horwath HTL projekti