Koncept najbolje uporabe i financijska studija predizvodljivosti za zabavni park Mirnovec

Koncept najbolje uporabe i financijska studija predizvodljivosti za zabavni park Mirnovec – Biograd na moru, Hrvatska

Ključne usluge: Slobodno vrijeme
Mjesto: Biograd na moru, Hrvatska
Proizvod: Prijedlog koncepta, Studija predizvodljivosti

Pregled projekta
Klijent razvija zabavni park u blizini Biograda u Hrvatskoj, po uzoru na Gardaland i slične zabavne parkove. Plan je proširiti park kroz nekoliko razvojnih faza.
Rješenje
Klijent je angažirao Horwath HTL za provođenje analize tržišta i analize primjera najbolje prakse, te utvrđivanje moguće veličine, strategije, koncepta i poslovnog plana projekta. Kao dio studije predizvodljivosti, izrađen je detaljan plan financijski izvedivog zabavnog parka koji bi mogao postići atraktivan povrat na investiciju (ROI) i imati vrlo pozitivne učinke na turizam u regiji. Horwath HTL je također bio uključen u pregovore o financiranju projekta.