Savjetodavne usluge i usluge upravljanja imovinom za Liburnia Riviera d.d.

Savjetodavne usluge i usluge upravljanja imovinom za Liburnia Riviera d.d. – Kvarner, Hrvatska

Ključne usluge: Upravljanje imovinom
Mjesto: Kvarner, Hrvatska
Proizvod: Pregled

Proizvod: Pregled / revizija operativnog poslovanja, Analiza ključnih pokazatelja uspjeha i usporedba s primjerima najbolje prakse, Analiza odjela Hrane i pića i analiza ostalih odjela, Optimizacija prodajnih i troškovnih struktura, Procjena potreba za CAPEX ulaganjima i Investicijama, Podrška vlasnicima u pregovaranju budžeta

Pregled projekta
Novi vlasnici su preuzeli većinski vlasnički udio u kompaniji LRH, krajem 2019. godine, te su započeli proces sveobuhvatnog restrukturiranja poslovanja. Nastavno na navedeno, Liburnia Riviera je angažirala Horwath HTL da pruži podršku vlasniku i menadžmentu u definiranju i ostvarivanju nove vizije i strategije.
Rješenje
Opseg posla uključuje: strateški razvoj i podršku u upravljanju (uključujući razvoj sveobuhvatnog strateškog poslovnog plana), planiranju investicija i procesu brendiranja, podršku i praćenje klijenta radi poboljšanja njegovih poslovnih performansi i podršku u povećanju konkurentnosti destinacije Opatija.