Revizija Destinacijskog marketing menadžment sustava i podrška upravljanju projektima za klaster Porečka rivijera+D6:D16

Revizija Destinacijskog marketing menadžment sustava i podrška upravljanju projektima za klaster Porečka rivijera+D6:D16 – Poreč, Croatia

Ključne usluge: Savjetovanje u turizmu
Mjesto: Poreč, Croatia
Proizvod: Strategija razvoja marketinga i destinacijskog upravljanja

Pregled projekta
Horwath HTL je angažiran za provođenje revizije Destinacijskog marketing menadžment sustava (DMMS) klastera Porečka rivijera uspostavljenog 2012. godine s ključnim ciljem prilagodbe sustava novim zahtjevima tržišta i pripremom za potencijalno proširenje područja klastera.
Opis projekta
U više projektnih faza odrađena je analiza implementacije sustava i smjernica definiranog sustava 2012. godine te je kroz reviziju definiran set novih aktivnosti koje je potrebno provoditi na području Rivijere u narednom razdoblju. S ciljem uspješnije realizacije definiranih projektnih aktivnosti, projekt je podrazumijevao podršku u upravljanju ključnim projektima na dvomjesečnoj razini kroz naredne dvije godine. Iako u početku fokusiran na područje tri turističke zajednice – Poreč, Funtana i Tar-Vabriga, kroz projektni proces inicijativi su se priključili i Kaštelir – Labinci, Vižinada i Višnjan, a od samog početka turistički klaster činile su i hotelska poduzeća Valamar Riviera d.d. i Plava laguna d.d., kao i niz drugih dionika turističkog gospodarstva destinacija. Turističke zajednice su kroz neformalno udruživanje odlučile pokrenuti novo razdoblje turističkog razvoja Rivijere, za što će revidirani DMMS činiti temeljni oslonac.