Strategija turističkog razvoja Dubrovačko-neretvanske županije u razdoblju od 2013. do 2020.

Strategija turističkog razvoja Dubrovačko-neretvanske županije u razdoblju od 2013. do 2020. – Dubrovačko-neretvanska

Ključne usluge: Savjetovanje u turizmu
Mjesto: Dubrovačko-neretvanska
Proizvod: Strategija razvoja turizma

Pregled projekta
Dubrovačko-neretvanska županija, kao turistička regija, koncentrirana je oko grada Dubrovnika kao jedne od vodećih mediteranskih turističkih destinacija. Međutim, turistički razvoj do ove strategije nije strateški planiran, što je rezultiralo vrlo heterogenim i međusobno suprotstavljenim razvojnim modelima pojedinih klastera.
Opis projekta
Horwath HTL je angažiran za razvoj županijske turističke strategije kako bi se osigurao maksimalan sinergijski učinak razvojnih turističkih modela klastera te ujednačeno unaprjeđenje konkurentnosti cjelokupnog turističkog lanca vrijednosti Županije.
U sklopu projekta odrađena je opsežna analiza trenutnog stanja koja je poslužila kao temelj za daljnje faze projekta. Cjelokupni projektni proces realiziran je na interaktivan način s klijentom i destinacijskim dionicima. U narednim faza projekta definiran je strateški okvira razvoja i model rasta, postavljen je plan razvoja proizvoda, definirani su tržišni segmenti i marketing smjernice, investicijski i projekti konkurentnosti te upravljački model. Također, definirano je 6 turističkih klastera županije te su za svaki od klastera definirane razvojne potrebe.