Podrška u privatizacijskom procesu Budvanske Rivijere

Podrška u privatizacijskom procesu Budvanske Rivijere – Budva, Crna Gora

Ključne usluge: Transakcijsko savjetovanje
Mjesto: Budva, Crna Gora
Proizvod: Transakcijsko savjetovanje

Pregled projekta
Horwath HTL je savjetnik Vladi Crne Gore pri privatizaciji najveće hotelske kompanije u zemlji koja ima 6 hotela ukupnog kapaciteta više od 1.600 soba, te značajnom neoperativnom imovinom.
Rješenje
Projekt predviđa prodaju većinskog udjela (58,73% ukupnog kapitala) koji je u državnom vlasništvu, putem javnog međunarodnog natječaja. Projektna dokumentacija i Investicijski teaser su pripremljeni i distribuirani relevantnim globalnim i regionalnim hotelskim kompanijama.