Strategija održivog razvoja turizma Slovenije za razdoblje 2017. – 2021.

Strategija održivog razvoja turizma Slovenije za razdoblje 2017. – 2021. – Slovenija

Ključne usluge: Savjetovanje u turizmu
Mjesto: Slovenija
Proizvod: Strategija razvoja turizma

Pregled projekta
Slovensko Ministarstvo gospodarstva i tehnologije angažiralo je Horwath HTL i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani da razviju nacionalnu turističku strategiju do 2021. godine.

Opis projekta
Strategija je bila usmjerena na definiranja politika, mjera i aktivnosti koje će omogućiti ostvarivanje slovenske zelene vizije turizma do 2021. godine.
Strategija se temeljila na nalazima iz visoko interaktivnog procesa i suradnji s dionicima turističkog gospodarstva na državnoj razini te je kao takva rezultirala s inovativnim, inkluzivnim, te iznimno provedivim dokumentom.
Investicijska strategija projekta bila je fokusirana na definiciju prioritetnih projekata na državnoj razini koje je potrebno realizirati u narednom razdoblju iz čega je proizašla sveobuhvatna lista projekata pripremljenih za međunarodnu investicijsku promociju.