Transakcijsko savjetovanje u procesu privatizacije Instituta Simo Milošević

Transakcijsko savjetovanje u procesu privatizacije Instituta Simo Milošević – Igalo, Crna Gora

Ključne usluge: Transakcijsko savjetovanje
Mjesto: Igalo, Crna Gora
Proizvod: Transakcijsko savjetovanje

Pregled projekta
Projekt predviđa prodaju većinskog udjela (56,48% ukupnog kapitala) koji je u državnom vlasništvu, putem javnog međunarodnog natječaja.
Rješenje
Horwath HTL je transakcijski savjetnik Vladi Crne Gore pri privatizaciji najvećeg multidisciplinarnog zdravstvenog i rekreacijskog centra na području Mediterana.